< návrat zpět

Sauna

SAUNA NENÍ V PROVOZU !!!

POSTUP PŘI SAUNOVÁNÍ (obecné zásady použití sauny)

 1. V celém objektu sauny se nekouří !!!
 2. V šatně odložte vše, vezměte s sebou pouze mycí potřeby, prostěradlo a případně ručník.
 3. Ve sprše se omyjte teplou vodou a mýdlem, je vhodné si namočit i vlasy. Šamponem vlasy umýváme až před posledním vstupem do potírny či před odchodem do odpočívárny.
 4. Před každým vstupem do potírny se osušte ručníkem.
 5. Do potírny si bereme jen prostěradlo na sezení či lehnutí. V potírně dýchejte jen ústy! Suchý vzduch při dýchání nosem vysušuje sliznici a způsobuje bolesti hlavy.
 6. Při pocení si masírujte kůži prsty, dlaní, žínkou či kartáčem.
 7. Po dokonalém prohřátí (obvykle 8÷15 minut) - vyjděte z potírny, osprchujte ze sebe pot a ochlaďte se v bazénku. Pokud možno i hlavu či alespoň zátylek.
 8. Proceduru prohřátí-ochlazení, opakujte alespoň třikrát.
 9. Po posledním ochlazení se opláchněte vlažnou vodou, není již třeba používat mýdlo.
 10. Skončíte-li saunování, chvíli si odpočiňte (zejména po více než trojí výměně horka a chladu) a doplňte vypocenou vodu! Tvrdý alkohol vynechejte, ruší účinek saunování !!!!

 1. Každý návštěvník sauny je povinen dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst a zařízení sauny a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Po vstupu do šatny se úplně svlékněte ( i šperky a hodinky), odstraňte make up a do prostoru sauny vstupujte pouze s ručníky a hygienickými pomůckami.
 3. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do potírny  umýt mýdlem a řádně osprchovat a následně osušit, teprve potom vstoupit do potírny.
 4. Z důvodu hygieny prostředí se při sezení na lavicích v potírně, odpočívárně a šatně používá k podložení těla ručník nebo jiná vhodná textilie.
 5. Prádlo do sauny není zapůjčováno a zákazník si nosí s sebou vlastní.
 6. V potírně nerušte a neobtěžujte ostatní nadměrným hlukem a svým potem při masáži svého těla .
 7. Po prohřátí v potírně se vždy z hygienických důvodů osprchujte, teprve potom dle chuti a potřeby vstupujte do ochlazovacího bazénku.
 8. V prostorách sauny je zakázáno běhat a polívat kamna v potírně vodou.
 9. Peníze a cenné předměty mohou návštěvníci uložit  v restauraci, jinak provozovatel neručí za jejich ztrátu.
 10. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení sauny. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení sauny, tak na majetku ostatních osob.
 11. Každý návštěvník je povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu a  dbát pokynů obsluhy sauny.
 12. Dětem mladším 15 ti let je přístup do sauny povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
 13. Vstup do sauny je zakázán osobám nemocným, opilým nebo pod vlivem drog.
 14. Sauna je doporučena pouze zdravým osobám a každý návštěvník ji podniká na vlastní zodpovědnost a vlastní nebezpečí.